Smrek strieborný v škôlke

Smrek strieborný v škôlke